Verschil in perspectief 302 x 242Leef jij vanuit vrije wil? Of voel je je gevangen in wat je allemaal nog moet doen? Verplichtingen waar je niet onder uit kunt. Je werk wat veel van je vraagt en je veel energie kost. Denk je wel eens “is dit nu het leven waar ik blij van word?”

Je weet alleen niet hoe je jouw leven kunt veranderen in de richting waarvan je weet dat je een stuk gelukkiger zult zijn.

Waar kun je het beste beginnen? Wat is de eerste stap die je kunt zetten?

 

 

Je kunt pas iets veranderen als je weet waar je in zit. Wanneer je jezelf niet kent, je niet weet waar je nu precies tegen aan loopt en waarom dat zo is zal je niet in staat zijn om jouw leven te veranderen in de richting die je wilt.

De eerste stap is om te beseffen van waaruit je jouw huidige leven vormgeeft. Wat drijft jou om te doen wat je nu doet? En wil je ook wat je doet?

 

Er zijn verschillende niveaus van bewustzijn van waaruit en waarin je kunt opereren: Het instinctieve of dierlijke bewustzijn, het intellectuele bewustzijn en het bron bewustzijn. De opbouw van het menselijke brein weerspiegelt deze niveaus van bewustzijn. Het reptielenbrein en het limbische brein staan voor het dierlijke bewustzijn en de neo cortex staat voor het intellectuele bewustzijn. Het hart wordt vaak de poort naar het bronbewustzijn genoemd.

Het instinctieve of dierlijke bewustzijn. De belangrijkste drijfveer in dit niveau van bewustzijn is te overleven, jezelf en de soort in stand te houden. Op dit niveau is het gevaarlijk om zichtbaar te zijn. Het is veiliger jezelf te camoufleren en niet op te vallen. Je loopt anders het risico een prooi te worden en te worden opgegeten. Op dit niveau geldt het recht van de sterkste.

Het geeft veel zelfinzicht om voor jezelf te onderzoeken op welke manier dit niveau een rol speelt in jouw leven. Jouw angst om jezelf te laten zien, echt zichtbaar te worden, je kop boven het maaiveld uit te steken (“wanneer ik me kwetsbaar opstel dan wordt dat tegen me gebruikt”) komt waarschijnlijk vanuit dit niveau in jouw bewustzijn. Darwin beschrijft dit niveau als “Survival of the fittest”.

Vanuit het instinctieve bewustzijn komt de drang om te overleven en de angst om kwijt te raken wat je verworven hebt (verlies van inkomen, bang om je niet staande te kunnen houden, angst voor verlies van positie).

Dit niveau van bewustzijn correspondeert met het reptielenbrein en het limbische brein en kent geen taal. Het is dus lastig om hier woorden aan te geven. Het zijn (instinctieve) gevoelens die sturing geven aan jouw handelen. Je kunt dus het beste voelen wat er zich op dit niveau in jou afspeelt.

Het intellectueel bewustzijn. Het deel van jouw brein wat met dit niveau correspondeert, is de neo cortex. Dat is het gebied van de taal, de ratio, het denken. De belangrijkste drijfveer op dit niveau is het verlangen om iemand te zijn. We houden ons bezig met: “ik ben dit” en “ik ben niet dat”. We zijn geïdentificeerd met een beeld wat we van onszelf en van anderen hebben. Eckhart Tolle noemt dit het “mindmade self”. Het intellectueel bewustzijn wordt wel de zetel van het ego genoemd.

Als je geïdentificeerd bent met dit niveau dan ben je vooral bezig om jezelf te verbeteren, goed te voelen en te onderscheiden van anderen. Op dit niveau zit jouw denken op de troon en laat je jouw leven bepalen door wat je denkt. Dat kan behulpzaam zijn maar even vaak belemmert het je om te leven vanuit vrije wil. Het ik die je denkt te zijn is een mentaal concept waarmee je geïdentificeerd bent en is niet wie je werkelijk bent. De filosoof Descartes beschrijft dit niveau heel mooi door de uitspraak “ik denk, dus ik ben”.

Het is het niveau van identiteiten (zelfbeelden) waar verlangens en weerstanden een belangrijke rol spelen. Je verlangt naar iets (geluk, een goede relatie, een goede baan, een mooi huis, met respect behandeld willen worden) en je hebt weerstand tegen iets anders (je slecht voelen, financiële zorgen, onzekere toekomst, dominante mensen).

De belangrijkste zorg van het ego is “ik ben niet goed genoeg” en is van daaruit steeds bezig om iets te bereiken, te bewerkstelligen of te verwerven waardoor het zich niet langer “niet goed genoeg” voelt. Meestal is dat echter van korte duur en dat verklaart het steeds opnieuw zoeken naar “meer” en “beter”.

We zijn steeds bezig om ons gevoel van eigenwaarde op te krikken vanuit het idee dat we niet goed genoeg zijn. Hieruit ontstaan bijvoorbeeld wedijver, het willen pleasen van de ander, faalangst en statusgevoeligheid.

Het intellectueel bewustzijn houdt zich bezig met het verleden, wat daarin gebeurd is en met de toekomst waarbij het zich vaak zorgen maakt of wat er zou kunnen gebeuren (ziekte, financiële zorgen, wat er mis zou kunnen gaan).

Het denken is een goede stuurman maar een slechte kapitein.

Albert Einstein heeft eens gezegd “je kunt een probleem niet oplossen op het niveau waarop het is ontstaan” en dat principe geldt hier ook. Problemen die voortkomen uit het intellectuele niveau kun je op het intellectuele niveau niet oplossen.

Bronbewustzijn. Gaat vooraf en voorbij het menselijke denken. Op dit niveau zie je jouw leven niet als een gevolg van de omstandigheden waarin je zit maar ervaar je jezelf als de schepper ervan. Op dit niveau kies je uit vrije wil hoe je je wilt verhouden met en reageert op jouw levensomstandigheden.

Wanneer je “in dit niveau bent” dan heb je jezelf los gemaakt uit de verlangens en weerstanden die je leven bepalen en ervaar je een innerlijke rust van waaruit je je zelf en de wereld om jou heen observeert.

Op dit niveau is er sprake van “wat is, is”. Neutraal zonder oordeel. Je voelt je gecenterd in jezelf, je bent aanwezig bij wat is en je hebt het gevoel dat je verbonden bent met iets wat groter is dan jij. Je bent intuïtief, creërend, levendig en tegelijkertijd straal je rust uit. Je streeft boven persoonlijke doelen na.

Een beschrijving die dit niveau benadert is: je bent volmaakt gelukkig zonder aanleiding van buitenaf. Dat zijn van die geluksmomenten waarin je een enorme innerlijke vrede en vervulling ervaart zonder dat er iets van buitenaf is wat dat veroorzaakt. Dat kan tijdens een strandwandeling zijn terwijl je kijkt naar de ondergaande zon maar ook gewoon zomaar gebeuren wanneer je de hond uitlaat of in de file staat. Veel mensen kennen deze kortstondige geluksmomenten die iemand heel mooi heeft verwoord als ‘flitsen van het sublieme”.

Dit is het niveau van “ik ben die ik ben”. Op dit niveau ben je niet geïdentificeerd met ik ben die en die. Het is gewoon “Ik ben”. Als een stralende zon gecenterd in zichzelf en in het hier en nu.

Het bronbewustzijn is vanuit de andere niveaus onbereikbaar. Het intellectuele niveau kan zich er wel een voorstelling van maken maar zal dit niveau niet kunnen ervaren. Het ego zal deze zijnsstaat niet binnen kunnen gaan. Het betekent immers direct het einde van het ego.

Wanneer je toegang hebt tot dit niveau heb je ook de sleutel gekregen om te ontdekken welke droom jouw leven de moeite waard maakt!

 

Wat kun je hier nou mee?

Het belangrijkste is bewustwording. Wanneer je je niet bewust bent van het bewustzijnsniveau van waaruit je leeft is het heel lastig om jouw leven te veranderen in de richting die je wilt. Dus de eerste stap is te beseffen aan welk niveau je het meeste aandacht geeft en op te merken welke invloed dat heeft op jouw leven. Onderstaande vragen kunnen je daarbij helpen:

  1. Sta eens stil bij die zaken die je zou willen veranderen (reacties, verlangens, conflicten, belemmerende patronen). Benoem dit zo concreet en feitelijk mogelijk. Dus niet ik voel me niet gelukkig maar wel het werk wat ik nu doe vind ik saai en niet inspirerend.
  2. Kijk dan eens naar de hiervoor beschreven niveaus van bewustzijn. Hoe vertaalt de drang om te overleven en de angst om zichtbaar te zijn uit het instinctieve bewustzijn zich in jouw leven? Op welke wijze voorkomt jouw denken dat je jouw droom leeft en doet waar je echt blij van wordt?
  3. Uit welk niveau komt de motivatie om te doen waar je mee wilt stoppen of wat je wilt veranderen? Wat drijft jou om te doen waar je niet blij van wordt? Wat wil je vermijden of voorkomen? Waar ben je bang voor? Wat wil je niet dat er gebeurt? Wat verlies je als je ermee stopt?

Wat je het beste kunt doen is een tijdje leven met de niveaus van bewustzijn, de hiervoor gestelde vragen en je bewust te worden van wat je doet en van waaruit je dat doet. Zonder oordeel. Observeer jezelf, kijk wat je doet, voel jouw drijfveren en wees vooral mild voor jezelf!

Wees aanwezig bij jezelf en wat je doet in jouw leven en waardeer het. Hierdoor begin je op te schuiven in de richting van bronbewustzijn en dan begint er vanzelf iets te dagen. Van daaruit kun je een eerste stap gaan zetten in de richting waar jij blij van wordt!

Wil je in korte tijd ontdekken welke eerste stap jij kunt zetten op weg naar het leven van jouw droom? Dan is een persoonlijke Doorbraak-Sessie misschien iets voor jou! Klik hier voor meer informatie.