Stress vrouw 300 x 200

Wordt je geleefd door wat je denkt? Vooral door belemmerende gedachten over wat je allemaal nog moet doen? Maak je je zorgen over jouw financiën in de toekomst, hoe het verder moet met jouw relatie, over je gezondheid, over wat niet gaat zoals jij het wilt, (waar krijg jij stress van)….?

Leven in en vanuit je hoofd levert stress op. Negatieve stress die samenhangt met een gevoel van moeten. Moeten in reactie op iets waar je jezelf afhankelijk van voelt: de meningen van anderen, de angst om iets niet goed te doen, de angst om kritiek te krijgen of waardering te verliezen, de angst om er niet toe te doen, zorgen over wat er mis zou kunnen gaan. In je hoofd zitten en je laten leiden door je gedachten is kenmerkend voor je laten leiden door jouw ego. Je zou ego kunnen definiëren als het zelfbesef wat ontstaat door identificatie met jouw denken. Je bent geworden wat je denkt.

Ga eens bij jezelf na wanneer je stress ervaart (misschien wel op dit moment), waar zie je tegen op, waar ben je bang voor of wat wil je voorkomen of vermijden? Je komt dan zeer waarschijnlijk uit op belemmerende gedachten die je hebt en waar je je mee identificeert (je gelooft ze). En juist dat wil je niet. De weerstand daartegen manifesteert zich in de vorm van stress. En als je vanuit dit gevoel aan de slag gaat met als doel om te voorkomen wat je juist niet wilt dan kun je jezelf enorm vastdraaien.

 

Wat gebeurt er wanneer je je identificeert met wat je denkt? Jouw aandacht wordt getrokken door een gedachte die in je opkomt en waar je een oordeel over hebt. Die je niet prettig vindt. Op dat moment kom je “onder invloed” van die gedachte. Dat wil zeggen dat jouw zelf gevoel bepaald wordt door wat je denkt. Vaak merken we de belemmerende gedachten die we hebben niet eens op, zijn we er ons niet van bewust. Wat we wel merken zijn de reacties van ons lichaam.

Emoties zijn reacties van je lichaam op wat je denkt. Belemmerende gedachten begrijpt het lichaam niet (je lichaam kent geen taal) en reageert daarop met drie basisemoties: boos, bedroefd of bang. Het goede nieuws is dat jouw lichaam daarmee een goede graadmeter is voor wat je denkt. Gedachten zijn vaak onbewust maar gevoelens kun je makkelijk opmerken.

Je komt onder invloed van een gedachte, begint die gedachte als jouw werkelijkheid te ervaren door het oordeel wat je erover hebt. Hoe vervelender je de gedachte en het bijbehorende gevoel vindt des te sterker je erin verstrikt raakt! Er gebeurt dus precies het tegenovergestelde van wat je wilt. Vanuit het denken lijkt het logisch om weerstand te bieden tegen iets wat je niet wilt, in de veronderstelling dat het dan verdwijnt. Op gevoelsniveau gebeurt echter het tegenovergestelde. Het gevoel wordt sterker door de (negatieve) aandacht die je er aan geeft.

 

Wist je dat...

  1. Mensen per dag gemiddeld zo’n 40.000 gedachten denken.

  2. Het overgrote deel van die gedachten belemmerend zijn.

  3. We elke dag opnieuw nagenoeg hetzelfde gedachtepatroon afspelen in ons hoofd, maar ons hier veelal niet van bewust zijn.

  4. We eerder denken in termen van wat we niet willen in plaats van wat we wel willen.

  5. De gedachten waar we ons mee identificeren bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen.

  6. De gedachten die wij denken een grote invloed hebben op onze gezondheid.

  7. We niet zozeer overstuur raken door wat ons werkelijk overkomt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt.

  8. Hoe meer wij proberen niet negatief te denken, hoe negatiever onze gedachten worden.

  9. Wij niet onze gedachten zijn.

  10. We zelf kunnen kiezen of we onze gedachten geloven.

 

Wanneer je in jouw hoofd zit en je laat leiden door jouw denken dan gaat het plezier, jouw levensgeluk verloren. Je bent sneller moe en geprikkeld of geïrriteerd. Minder open voor anderen of wat er vanuit je omgeving op je afkomt. Je hebt de neiging om jezelf af te sluiten of met weerstand te reageren op vragen of zaken die om je heen gebeuren. Je bent niet meer in contact met jezelf en met de mensen om jou heen.

 

Waar kun je het beste beginnen om dit te veranderen? De eerste stap is beseffen dat de stress die je ervaart vertelt dat je in je hoofd zit. Stress is een goede graadmeter om te beseffen dat je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt.

Hou er rekening mee dat de macht der gewoonte je gevangen wil houden en je aanzet om te blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Het vraagt alertheid en een doelbewust stil staan om niet gewoon door te gaan met wat je altijd doet.

Het denken houdt niet van verandering. Ook al is de ervaring niet zo prettig, het is bekend en voorspelbaar en op onbewust niveau geeft het veiligheid. Het ergste voor het denken is verlies van controle, het niet te weten. En dat zorgt ervoor dat je de neiging hebt te blijven doen wat je altijd hebt gedaan.

Wat niet helpt is om positief te gaan denken, om vanuit jouw denken problemen die voortkomen vanuit het denken te gaan aanpakken. Dat staat gelijk met jezelf uit je haren uit het moeras omhoog willen trekken. Met het denken kun je stress niet oplossen!

 

De volgende aanpak is erg effectief gebleken om stress in je leven te verminderen:

 

Breng jouw denken tot rust door contact te maken met jouw gevoel en te ervaren wat je voelt zonder oordeel. Dan begin je los te komen van je belemmerende gedachten en bijbehorende spanning. Ga ontspannen zitten, voel jouw lichaam en adem over je buik. Wees je bewust van jouw gedachten, observeer ze, laat ze gaan als wolken die voorbij trekken. Laat het oordeel wat je hebt over die gedachte achterwege. De gedachte is wat het is. Doe dit gedurende zo'n 5 minuten.

Mocht het observeren van jouw gedachten niet lukken dan kun je ook het gevoel van spanning wat je ervaart voelen. Dat werkt even goed. Voel jouw spanning. Waar zit die in jouw lichaam? Ga er met je aandacht naar toe en voel die spanning. Biedt er geen weerstand tegen, voel de spanning en probeer jezelf daarin te ontspannen. Laat het los. Wanneer dit lukt merk je het direct door een gevoel van ontspanning.

Wat er gebeurt is dat je jezelf losmaakt van die belemmerende gedachte of die spanning en je de positie van waarnemer gaat innemen. Er treedt een verschuiving op van ‘zijn’ naar ‘zien’. En tegelijkertijd maak je daarmee contact met jezelf op een essentiëler niveau dan het zelfbesef wat ontstond toen je je identificeerde met jouw gedachten. Dit zelfbesef wordt door de Boeddhisten een illusoir zelf genoemd. Het is niet wie je echt bent.

Wanneer je het kunt opbrengen om een paar keer per dag een rustmoment te nemen en jouw stress te voelen, aanwezig te zijn bij wat er zich aandient zonder daar iets mee te willen doen dan oefen je jouw vermogen om meer rust en plezier in je leven te creëren. Iedere dag een klein beetje. Maar na een week is dat kleine beetje uitgegroeid tot een duidelijk toegenomen vermogen om stress in jouw leven te hanteren!

Wil je meer tips en inspiratie voor het creëren van meer rust en ontspanning? Klik hier voor meer informatie.