geheim van succes 1Heb je last van dingen die gebeuren in jouw leven waar je je machteloos over voelt en gefrustreerd over bent? Waarbij je het gevoel hebt dat het je overkomt?

Het gedrag van je ex-partner waar je je boos over maakt of beslissingen die genomen worden op je werk waar je last van hebt. Of het gevoel dat je opgesloten zit in omstandigheden die je niet kunt veranderen?
 
 
 
 
Misschien vraag je jezelf soms af waarom je steeds in die vervelende situaties terecht komt en waarom het jou steeds overkomt.

Wanneer je in een situatie zit die je ondanks jouw pogingen niet hebt kunnen veranderen dan resulteert dat in machteloosheid en frustratie. Je voelt je een gevolg, een slachtoffer van omstandigheden, van het gedrag van anderen, van gebeurtenissen die je overkomen waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Je voelt je gevangen in iets wat je niet wilt.

De kern van het probleem is dat je waarschijnlijk werkelijkheidsgebieden door elkaar haalt. Wat in het ene werkelijkheidsgebied wel werkt, werkt in het andere niet.

Stephen Covey, spreekt in zijn boek de “The seven habits of highly effective people” over de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid.

In de cirkel van invloed heb jij de macht, het vermogen om te creëren hoe jij bijvoorbeeld reageert op situaties in jouw leven. Dit is het gebied in jouw leven waar je direct invloed op hebt of zelf kunt bepalen hoe zaken verlopen.

In de cirkel van betrokkenheid is deze invloed veel minder. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van hoe iemand jou behandelt (je ex, je schoonfamilie, je baas) dan kun je hoogstens proberen dit gedrag te beïnvloeden maar hoe die ander daar op reageert bepaalt hij of zij zelf.

Sommige mensen lijken altijd alles mee te hebben. Je kent ze wel. Van die mensen die geboren lijken te zijn voor het succes. Ze pakken iets op en het verandert in goud. Wat is hun geheim?

Twee aansprekende voorbeelden zijn Gandhi, die leiding gaf aan de geweldloze opstand tegen de Britse koloniale overheersing van India in de eerste helft van de twintigste eeuw en Nelson Mandela die 28 jaar gevangen zat en uiteindelijk president werd van Zuid-Afrika.

Vanuit een schijnbaar hopeloze situatie waarbij ze geen enkele macht leken te hebben is het ze toch gelukt om grote maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Wat is het geheim van hun succes?
 
Het geheim? Ze richten zich op hun cirkel van invloed en niet op hun cirkel van betrokkenheid.
 
De cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid

We maken ons vaak druk over van alles en nog wat: wat anderen van je zullen denken, over de manier waarop je leidinggevende dingen regelt, over zinloos geweld, over problemen in het onderwijs, over de belastingdruk in Nederland. 
 

Covey cirkels invloed en betrokkenheid 300 x 292Je kunt bijvoorbeeld balen van het weer (te koud, te winderig, steeds maar regen) maar jij bent niet bij machte om het weer te veranderen. Het weer ligt in jouw cirkel van betrokkenheid. Je merkt wel de effecten ervan maar je kunt er niets aan veranderen.
 
Wat je wel kunt doen is passende kleding aantrekken waardoor je minder last hebt van het slechte weer. Dit ligt in jouw cirkel van invloed. Daar ben je wel bij machte om actie te ondernemen en wat jij ervaart te veranderen.
 
De cirkel van invloed ligt binnen de cirkel van betrokkenheid. Die geeft het gebied aan waarin je iets kunt veranderen. Wanneer je cirkel van betrokkenheid veel groter is dan je cirkel van invloed, dus wanneer jij je druk maakt over veel zaken waaraan je niets kunt veranderen, voel jij je op den duur boos, gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien krimpt je cirkel van invloed verder, omdat alle energie opraakt door weerstand en stress.

Er is een manier om ervoor te zorgen dat de cirkel van invloed de cirkel groter wordt. Dat kan door datgene waarvan je last hebt aan te pakken, of door je overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot verandering te bewegen.

Gandhi had geen leger, geen geld en geen organisatie om de Britse overheersing te bestrijden. Wat hij wel deed was van dorp naar dorp trekken en zijn geweldloze boodschap vertellen en beetje bij beetje kwam een beweging op gang die uiteindelijk tot het vertrek van de Engelsen leidde.

Nelson Mandela had zich vreselijk slecht kunnen voelen over het onrecht wat hem werd aangedaan toen hij 28 jaar gevangen zat op Robbeneiland. Hij had zich een slachtoffer kunnen voelen van het apartheidsbewind en vol haat en wrok in de gevangenis kunnen blijven zitten. Maar vanuit zijn cel richtte hij zich op zaken die hij wel kon doen, zoals het uit de gevangenis smokkelen van brieven.
 
Proactieve mensen richten zich vooral op hun cirkel van invloed. Ze spannen zich in voor zaken waar ze echt iets aan kunnen doen. Ze hebben een positieve energie die zich steeds verder uitstrekt en hun cirkel van invloed vergroot. Zij zijn vaak succesvol.

Reactieve mensen richten zich vooral op hun cirkel van betrokkenheid. Ze letten in eerste instantie op de zwakheden van anderen, op problemen in hun omgeving en op omstandigheden waar ze weinig of niets aan kunnen doen. Ze beschuldigen anderen en voelen zich steeds meer slachtoffer. Hierdoor verwaarlozen ze die dingen waar ze wel invloed op uit kunnen oefenen. Hun cirkel van invloed wordt steeds kleiner. De kans op mislukking is groot.
 
 
Waar kun je het beste beginnen?
 

De eerste stap is om je aandacht los te maken van wat er in de cirkel van betrokkenheid gebeurt. Dat doe je door het oordeel wat je erover hebt op te schorten. Het is wat het is. Het gedrag van je ex, je schoonfamilie of je baas is wat het is. Stop met je erover op te winden. Stop met weerstand te bieden tegen wat je niet wilt. Je kunt het toch niet veranderen. Het vreet energie en je schiet er niets mee op.

De tweede stap is je te richten op je cirkel van invloed. Wat kun je wel doen? Onderzoek wat je kunt aanpakken. Wat is er waar je wel iets aan kunt doen? Dat is vaak meer dan je denkt.

Wat je sowieso kunt veranderen is je eigen mindset. Het gedrag van je ex, je schoonfamilie of je baas kun je niet veranderen maar wel hoe je daarop reageert. Jij alleen kunt bepalen of je je er boos over maakt of dat je het laat voor wat het is.
 
 
Waar moet je rekening mee houden?

 
Om succesvol te zijn moet je in staat zijn om te bepalen wat in je cirkel van invloed en wat in je cirkel van betrokkenheid zit. Goed observeren en realiteitszin (gezond verstand) zijn daarbij belangrijk. Het is soms lastig om iets neutraal te observeren. Er zijn allerlei triggers waardoor emoties de overheid krijgen en je je daardoor laat leiden. Je blik raakt vertroebeld en voordat je er erg in hebt focus je weer op de cirkel van betrokkenheid en voel je je een slachtoffer van wat daar gebeurt. Vraag steun of advies aan een onpartijdig iemand die je help om neutraal naar situaties te kijken en niet iemand die met je meepraat.
 
Of je je richt op de cirkel van invloed of op die van betrokkenheid heeft grote invloed op de ontwikkeling van jouw zelfvertrouwen. Het lastige is dat dit een sluimerend, vaak onbewust proces is. Iedere keer wanneer je je richt op jouw cirkel van betrokkenheid ervaar je dat je niet bij machte bent om jouw situatie te veranderen. Dit gaat ten koste van jouw zelfvertrouwen. Iedere keer een klein beetje en je hebt het nauwelijks in de gaten.

Wanneer je je richt op jouw cirkel van invloed en je krijgt daar iets voor elkaar dan krijg je een positieve bevestiging waarmee jouw zelfvertrouwen groeit. Iedere keer een klein beetje. Waardoor je met meer overtuiging en geloof in jezelf het volgende aanpakt.

En dit is het geheim van succesvolle mensen. Zij blijken zich te richten op hun cirkel van invloed. Ze nemen initiatief. Ze zoeken uit hoe het anders kan, hoe ze een probleem kunnen oplossen.

Het is daarom belangrijk om je energie te richten op je cirkel van invloed vanuit de vraag “welke mogelijkheden heb ik “ en “wat kan ik er aan doen?”. Je kijkt vooral naar jezelf en wat jij kunt doen en niet naar anderen of naar jouw omgeving. Het effect is dat je effectiever wordt, juist omdat je jezelf begrenst. Niet anderen en hun fouten staan op die manier centraal, maar de kansen om in je eigen leven iets te veranderen.

Door zich te blijven richten op de cirkel van invloed werd Nelson Mandela, ondanks alle tegenslagen, uiteindelijk president van Zuid-Afrika en lukte het Gandhi uiteindelijk om India onafhankelijk te laten worden van Engeland.

En zo is het ook met het succes in jouw eigen leven. Richt je op je cirkel van invloed en stap voor stap vormt jouw leven zich naar wat jij voor ogen hebt, naar wat jouw droom is. Kijk naar wat je wel kunt doen om jouw droom een stapje dichterbij te brengen en niet naar de belemmeringen die dat verhinderen en waarschijnlijk in jouw cirkel van betrokkenheid liggen.
 
 
Wil je meer tips en inspiratie? Klik dan hier