man springt over rots 300 x 200Je droom leven… het gaat over je leven leven zoals jij voelt dat het voor jou bedoeld is. Mensen die hun droom leven herken je aan hun uitspraken, aan hoe ze in het leven staan en hoe ze handelen.

Zij hebben gekozen voor een instelling, die op den duur een gewoonte wordt. Zo ‘gewoon’, dat mensen die hun droom leven er niet eens over praten. Het is voor hen vanzelfsprekend.

Gewoonten zijn automatische gedragspatronen. Je hoeft er niet over na te denken. Je handelt automatisch. De meeste daarvan hebben we ons zelf aangeleerd in onze vroege jeugd. Van voorbeelden uit onze omgeving, wat we mee kregen vanuit onze opvoeding, wat we geleerd hebben op school.

Veel van deze gedragspatronen heb je gekopieerd of overgenomen. Zijn die nu nog passend voor je? Soms zijn ze behulpzaam maar even vaak belemmeren ze je om jouw droom te leven.

Gedragspatronen uit vrije wil zijn gedragspatronen waar je bewust voor kiest, waarvan je weet dat zij bijdragen aan het leven wat voor jou bedoeld is.

 

Om je te inspireren zijn hier de 10 meest kenmerkende gewoonten van mensen die hun droom leven:

 

Zij zien moeilijkheden als uitdagingen. Mensen die hun droom leven richten zich op wat er wel kan en niet op wat er niet kan. Ze focussen zich op hun cirkel van invloed en verwelkomen tegenslagen als uitdagingen die, wanneer deze overwonnen zijn, hen sterker maakt en hun droom een stapje dichterbij brengt. Ze nemen initiatief. Ze zoeken uit hoe het anders kan, hoe ze een probleem kunnen oplossen. Zij kijken vooral naar zichzelf en wat zij kunnen doen en niet naar anderen of naar hun omgeving. Het effect is dat zij effectiever worden, juist omdat zij zichzelf begrenzen.

Zij zien het leven als een spel. Zij zijn niet bang om fouten te maken en proberen iets uit. Wanneer ze vallen staan ze weer op en tillen niet zo zwaar aan tegenslagen en mislukkingen. Omdat ze in contact zijn met hun passie zijn ze gedreven, creatief en speels. Als je doet waar je in gelooft geeft dat plezier en vervulling. Dan heb je eerder het gevoel dat je aan het spelen bent met de mogelijkheden die je hebt dan dat je hard aan het werk bent om in je levensonderhoud te voorzien.

Het nastreven van hun droom is de enige optie. Zij weten wat ze willen. Ze luisteren naar die stem in henzelf, die hen dingen influistert. De stem van hun hart. Ze weten dat daar alle antwoorden liggen en dat de stilte soms nodig is om deze antwoorden te horen. Op een bepaald moment in hun leven hebben zij besloten hun droom te gaan leven. Ze doen daar geen concessies meer aan. Er is geen achterdeur en zij hebben geen back-up plan voor als het mis gaat. Ze gaan er voor.

Zij vertellen hun eigen verhaal, hun eigen waarheid. Zij komen voor zichzelf op, nemen geen blad voor de mond en vertellen waar ze in geloven en waardoor ze gedreven worden. Ze brengen hun waarheid naar buiten en willen die in de wereld zetten. Ze schamen zich er niet voor en conformeren zich niet aan wat gebruikelijk is.

Zij dromen niet alleen maar ondernemen actie. Het zijn doeners die in beweging gekomen zijn en daadwerkelijk actie ondernemen om het leven waar ze van dromen vorm te geven. Zij weten dat de weg naar hun droom zich ontvouwt door hem te gaan en steeds een volgende stap te zetten.

Zij vertrouwen erop dat de ervaringen en levenslessen die zij opdoen voor hen bedoeld zijn. Vertrouwen in zichzelf en in het leven is een belangrijk fundament achter hun handelen. Zij geloven dat als ze echt iets willen het universum mee helpt omdat voor elkaar te krijgen. En als het tegenzit dan onderzoeken ze de levenslessen die hierin besloten liggen en proberen daarvan te leren. Zij weten dat je ook tegen de wind in kunt zeilen. Zij weten dat het soms nodig is om dingen en mensen los te laten om opnieuw te beginnen. Omdat zaken niet meer kloppen met hoe ze intussen zijn. Zij hebben er vertrouwen in dat de juiste zaken op het juiste moment in hun leven verschijnen.

Zij hebben geen angst of schuld om te vragen wat ze willen. Zij zijn zo verbonden met hun passie, dat ze niet bang zijn om te vragen wat ze nodig hebben. In feite begrijpen ze dat het soms noodzakelijk is om afhankelijk te zijn van anderen voor het bereiken van je dromen.

Zij creëren hun eigen regels. Zij passen zich niet makkelijk aan in de zin van zich te conformeren aan wat gebruikelijk is. Zij durven uit hun comfortzone te stappen en iets te ondernemen wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Ze durven de status quo te doorbreken en durven dingen anders te doen. Ze vragen zich niet of nauwelijks af wat anderen ervan denken. Zij volgen hun eigen innerlijke stem en durven te gaan staan voor waar zij in geloven. In de wetenschap dat als zij het beste uit zichzelf halen dat een zegen is voor de mensen om hen heen.

Zij kunnen afzien. Het ongebaande pad kiezen is niet altijd comfortabel. Zij komen tegenslagen tegen, twijfels en onzekerheden. Zij vragen zich regelmatig af of ze wel goed bezig zijn maar laten zich er niet door uit het veld slaan. Zij gaan door waar anderen opgeven. Net zo lang tot hun droom werkelijkheid is geworden.

Zij doen het niet alleen. Zij hebben leraren, mentors en rolmodellen. Zij staan open voor de expertise van anderen. Zij blijven niet lang in een kringetje ronddraaien maar verwelkomen nieuwe ideeën en mogelijkheden die anderen aandragen. Zij vinden zichzelf de moeite waard en investeren in zichzelf. Ze beseffen ook dat ze niet alles alleen hoeven te doen en durven hulp te vragen.

 

Het doorbreken van ‘oude’ gewoonten en het jezelf aanleren van gewoonten die je gaan helpen om jouw droom te gaan leven vraagt veel ‘wakkerte’, in contact zijn met jouw inspiratie en doorzettingsvermogen.

Wil je een volgende stap zetten op weg naar waar jij van droomt? Klik dan hier!