stressful thoughts 4 263 x 200

Ervaar jij minder passie en plezier in je leven? Leef je niet meer vrijuit? Zit je opgesloten in iets wat je niet langer wilt en wil je losbreken uit jouw leven zoals het nu is?

Maar weet je niet hoe dat te doen? Eigenlijk weet je niet eens wat je nu echt wilt. Je weet alleen dat je niet blij wordt van het leven wat je nu leidt. 

 

 

 

Herken je jezelf in een of meer van onderstaande uitspraken?

 • Je hebt last van steeds terugkerende zorgelijke gedachten (over je financiën, jouw gezondheid, je werk, je relatie)
 • Je slaapt onrustig en bent ’s morgens niet fit als je opstaat
 • Je hebt niet het gevoel dat je echt leeft, je lacht minder dan vroeger en je hebt weinig plezier in de dingen die je doet
 • Je doet plichtmatig jouw dingen vanuit een gevoel dat je het moet doen
 • Je merkt dat je minder gezond en vitaal bent dan vroeger. Je voelt je gestrest en kunt moeilijk ontspannen. Er is een fundamenteel gevoel van onrust in jouw leven.
 • Je hebt de neiging om maar door te blijven rennen en jezelf geen rust te gunnen.
 • Je hebt nergens zin in en je ziet overal tegen op
 • Je bent sneller geprikkeld en kunt minder hebben van je partner, kinderen en collega’s

Wanneer je een of meer van bovenstaande punten herkent is er een grote kans dat je, waarschijnlijk zonder dat je daar zelf erg in had, jouw leven en wat je daarin ervaart bent gaan laten bepalen door wat je denkt. Dat je de beslissingen en keuzes die je maakt bent gaan nemen op basis van jouw verstand, jouw denken.

Je verstand is een instrument, een hulpmiddel. Je kunt het gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen in jouw leven maar wanneer je je identificeert met jouw denken wordt hoe jij je voelt bepaald door jouw denken. En als dat "negatieve" gedachten zijn voel jij je slecht!

We laten ons doorgaans zo beïnvloeden door het denken dat het ons ontgaat dat er een totaal ander perspectief mogelijk is. Het perspectief van onze natuurlijke staat, waarin je aandacht vrij is en niet aanhoudend in beslag wordt genomen door de overmatige activiteit van het verstand.

De kern van het probleem is dat je het contact met wie jij bent, met wat je voelt, met jouw verlangen bent kwijtgeraakt doordat je “in je hoofd zit”. Je leeft vanuit je denken en het resultaat is dat je vervreemd van jezelf en van jouw leven bent geraakt. Jouw denken zit op de troon en heeft de heerschappij over jouw leven gekregen.

Het verstand is een uitstekend instrument als je het goed gebruikt. Bij verkeerd gebruik wordt het echter erg destructief. Het is niet zozeer dat jij het verstand verkeerd gebruikt – meestal gebruik je het helemaal niet. Het gebruikt jou!

Wanneer je in jouw hoofd zit en je laat leiden door jouw denken dan gaat het plezier, jouw levensgeluk verloren!

De belangrijkste indicator om te bepalen of je “in je hoofd” zit is het gevoel van moeten wat je ervaart in jouw leven. Hoe sterker en vaker het gevoel van dat je van alles moet en geen rust vindt hoe meer je in je hoofd zit en jouw leven laat bepalen door jouw denken.

 

Waar kun je het beste beginnen?

Hoe moet je je denken dan tot rust brengen? Nog meer yoga of mindfulness gaan doen? Positief denken waardoor je je beter voelt? Meer tijd nemen voor meditatie?

Dat heb je waarschijnlijk al gedaan. En zeker, tijdens bv yoga of mindfulness voel je je rustiger en kun je ontspannen. Maar hoe vaak raak je dat ook weer kwijt? En voordat je er erg in hebt zit je weer in het oude stramien.

De werkelijke oorzaak van dat fundamentele gevoel van onrust is dat je je identificeert met je denken, met jouw gedachten. En op het moment dat je dat doet zit je er in gevangen en overheerst jouw denken je leven.

Wat doe je als je je identificeert met jouw gedachten?

Je kunt jouw gedachten niet stop zetten. Er zullen steeds gedachten opkomen. De vraag alleen is hoe je erop reageert, wat je ermee doet. Gedachten voelen heel eigen, alsof jij het bent die ze denkt. Maar dat is niet zo. Gedachten zijn gedachten en komen voort uit jouw denken. Maar jij bent je gedachten niet, jij bent groter dan jouw denken!

Je kunt niet voorkomen dat er gedachten in je opkomen. Die zijn er nu eenmaal. Dus daar kun je niets aan veranderen. Maar wat je wel kunt doen is bepalen wat jij met die gedachten doet, welke labels jij erop plakt.

Wat zijn labels?

Een label is een etiket (een oordeel of een mening) die je plakt op een gedachte. Er zijn drie soorten labels:

 1. Een positief label. Je waardeert de gedachte als positief (goed, mooi, prettig, aangenaam, fijn enz). Er komt bijvoorbeeld een gedachte op over de vakantie die binnenkort begint. Wanneer je een positief label plakt op deze gedachte ontstaat bij jou een blij gevoel. Je verheugt je erop en je hebt zin om op vakantie te gaan. Gevoelens die je hebt zijn reacties van jouw lichaam op de labels die jij op jouw gedachten plakt. En dat gaat razendsnel. Het is gebeurd voordat je er erg in hebt.
 2. Een negatief label. Je waardeert de gedachte als negatief (vervelend, slecht, lelijk enz). Wanneer een gedachte opkomt over iets wat binnenkort gaat gebeuren zoals bv een presentatie die je moet geven, een familiebezoek, een ontmoeting met iemand of een functioneringsgesprek en je plakt daar een negatief label op (ik zie er tegen op, ik kan het niet, ik heb er geen zin in e.d.) dan ga je negatieve gevoelens ervaren. Dat gebeurt vrijwel direct. Je ervaart jouw label wat je op die gedachte plakt. Het punt is dat veel mensen zich hier in het algemeen niet bewust van zijn. Ze denken dat het door de gebeurtenis komt maar dat is niet zo. Het komt door het label wat je op de gebeurtenis en op de bijbehorende gedachte plakte!
 3. Een neutraal label. Je hebt geen oordeel over de gedachte. Het is niet goed en niet slecht. Het is wat het is. Je ervaart geen verlangen noch weerstand. Je staat er neutraal tegenover. Je labelt iets zoals het is.

Bij zowel een positief als een negatief oordeel verbindt je jezelf met die gedachte. Hoe sterker het oordeel, hoe sterker de binding die je maakt en hoe sterker de gevoelens die je ervaart. Misschien is dat wel de oorspronkelijke betekenis van het verhaal van Adam en Eva in het paradijs. Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En vanaf dat moment vielen ze uit het paradijs.

Het oordeel kan zo sterk worden dat het je aandacht fixeert. Je kunt nergens anders meer aan denken en je wordt helemaal in beslag genomen door die gedachte. De gedachte heeft jou overgenomen. Dit manifesteert zich als onophoudelijk gepieker!

 

De oplossing

Er is maar één oplossing! En dat is het achterwege laten van labels plakken op de gedachten die in je opkomen.

Wanneer er gedachten in je opkomen dan merk je dat op, maar je doet er niets mee. Je blijft er van af. Het is een gedachte, niet meer dan dat. Je kijkt er naar, je observeert jezelf terwijl je die gedachte hebt. Het is wat het is. Je doet er niets mee, je biedt er geen weerstand tegen. Je vindt er niets van. Als je een gedachte observeert wees je dan niet alleen bewust van die gedachte maar ook van jezelf als getuige van die gedachte.

Dat is een hele uitdaging. We zijn gewend om als we iets vervelend vinden, iets te gaan doen. Nu is het meer de kunst van het nalaten. Het achterwege laten van het label. De kunst van het niet-doen.

Terwijl je naar die gedachte luistert voel je een bewuste aanwezigheid – jouw diepere zelf – als het ware achter of onder de gedachte. De gedachte verliest dan al snel haar macht over je en houdt op doordat je de gedachte niet meer van energie voorziet door je ermee te identificeren. Dat is het begin van het einde van onvrijwillig en dwangmatig denken!

Weet dat als een gedachte blijft hangen er ergens een subtiele vorm van weerstand met een bijbehorend label actief is. Niets blijft uit zichzelf bestaan. Alles wat je ervaart wordt op dit moment gecreëerd.

 

Wanneer het je lukt om geen oordeel te hebben over de gedachten die in je opkomen en ze te zien als voorbijtrekkende wolken zul je merken dat je rustiger wordt, minder geagiteerd en je perspectief begint te verschuiven van onrust en geprikkeldheid naar meer innerlijke rust en een verdiept contact met je jezelf!

Dan wordt jouw verstand, jouw denken een prachtig instrument. Dan wordt het dienstbaar aan wie je ten diepste bent en gaat het bijdragen aan een vervullend leven!

Wil je meer tips en zoek je inspiratie? Klik dan hier.