succesfactor
De zes succesprincipes voor een grensverleggend leven

Deze zes succesprincipes zijn het geheim achter het succes van Alpe d’Huzes. Het tegen de Alpe d’Huez opfietsen en geld inzamelen voor het KWF. Het begon 6 jaar geleden met 100.000 euro. Dit jaar werden het er 32 miljoen!  

 

 

Wat is eigenlijk succes?

Er wordt veel onderzocht, geroepen en geschreven over succes. Wat het is, hoe je het kunt bereiken en vooral hoe je het kunt vasthouden. Positief denken, doelen en acties opstellen, leren, doorzetten, focus, innovatie, passie, risico’s nemen, aardig zijn, netwerken; allemaal factoren die worden aangewezen als bepalend voor het behalen van succes. Maar wat is succes dan precies? Status, geld, positie, veel werk? Succes lijkt ook afhankelijk van wat anderen van ons vinden. In vergelijking met anderen ben je wel of niet succesvol: de beste loper, de snelste fietser of de slimste van de klas. Een hoge status en vooral veel geld (meer dan een ander) maken je succesvol.

Hier is een ander perspectief op succes: succes gaat namelijk niet over geld, een hoge positie bij een of ander bedrijf of veel bekendheid. Succes gaat over bereiken wat je wilt en daar van genieten. Het is een gevoel van voldoening, geluk en euforie.

Er zijn zes succesprincipes. Dit zijn ze:

Groots durven zijn. Groots durven zijn is een krachtig en heel positief principe, omdat het van de kracht van de mens uitgaat en niet van zijn zwakte. Elke grote uitdaging biedt mensen de gelegenheid om groots te zijn. Het aan te gaan en het onmogelijke mogelijk maken.

Is groots zijn voor iedereen weggelegd? Natuurlijk! Toegegeven, het is best eng om te geloven in het gegeven dat je in staat bent tot grootsheid. Als je dat gelooft en er naar handelt, word je ook groots en dat betekent je kop boven het maaiveld uitsteken, zichtbaar zijn en wellicht zelfs in de schijnwerpers staan. Dat is spannend. Bovendien loop je het risico om teleurgesteld te raken als iets een keer niet lukt.

Groots durven zijn betekent niets anders dan je volle potentie durven te laten zien. Je kracht en je kwetsbaarheid.

Onbaatzuchtigheid. Waarom doe je dingen en wat verwacht je ervoor terug? In het dagelijkse (zakelijke) verkeer zijn we gewend om betaald te krijgen voor het leveren van prestaties. Hoe groter de prestatie, hoe groter de materiële beloning. Deze optisch logische vorm van ruil maakt het echter ook lastig om duidelijk zicht te houden op je beweegredenen om de dingen te doen die je doet. Wat wil je er nou eigenlijk uit halen?

Om werkelijk te kunnen zijn wie je bent en je grootsheid in al zijn glorie te kunnen leven, is de voldoening je ultieme beloning. Die voldoening komt van binnenuit en is dus onafhankelijk van externe factoren. Onbaatzuchtig zijn wil zeggen dat je dat wat je doet, puur voor een ander doet. Dat je je voldoening haalt uit dat gevoel. Maar werkelijk onbaatzuchtig zijn vraagt wel wat van je. Het betekent dat je heel goed nadenkt over je beweegredenen en die zuivert van eigenbelang. Dit betekent ook dat je, wat je doet, niet doet voor roem, geld, waardering, materiële beloning, status, macht of welke op jezelf gerichte drijfveer dan ook. Dit vraagt veel zelfkennis en eerlijkheid. Natuurlijk is het geen kwestie van alles of niets, maar hoe zuiverder de beweegredenen hoe groter de werkelijke voldoening bij het behalen van de doelen. Dit wil dus niet zeggen dat je niet onbaatzuchtig kunt zijn als je betaald krijgt voor wat je doet. Het betekent wel dat die vorm van beloning niet de reden is dat je het doet.

Ga eens bij jezelf na; wat beteken jij voor anderen? Waar help jij ze mee? Wie heeft er onder te lijden als je stopt met doen wat je doet?

Onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is een zeer krachtige factor in het bereiken van het ultieme geluk. Onafhankelijk leven betekent dat je je niet hoeft te conformeren aan allerlei geschreven en ongeschreven regels, dogma’s en ‘de realiteit’ zoals die bestaat. Het waarborgt je vrije keuze en het vermogen onafhankelijk je eigen richting te bepalen. Echt onafhankelijk zijn is niet gemakkelijk. Als mens ben je altijd in meer of mindere mate afhankelijk van je omgeving. Als je geboren wordt ben je zelfs geheel afhankelijk van je ouders. Dit wordt naar mate je opgroeit steeds minder, totdat je uiteindelijk op eigen benen komt te staan.

Wij zien vaak voorbeelden van mensen die werk doen dat ze niet leuk vinden en klagen over alles: het bedrijf, de collega’s, de leaseauto’s, de directeur en zelfs de lunch. Als wij hen vragen of ze wel gelukkig zijn in hun baan, is het antwoord vaak: ‘Nee, maar wat moet ik anders’ en soms horen we zelfs het schokkende ‘Nee, maar het verdient wel goed’. Daarmee maken deze mensen zich afhankelijk van hun salaris om gelukkig te kunnen zijn, in plaats van te doen waar ze gelukkig van worden. Natuurlijk zijn er ‘realistische’ verantwoordelijkheden zoals gezin, hypotheek, schoolgaande kinderen, rekeningen en andere zaken. Redenen (excuses!) genoeg om vooral niet datgene te doen waar je in gelooft, waarvan je weet dat je ze eigenlijk zou willen doen. ‘Als ik het werkelijk voor het zeggen zou hebben dan….’ Zou je dan iets anders doen..? Alsof je het niet voor het zeggen zou hebben.

Het is toch te bizar voor woorden dat we ons zo afhankelijk maken van allerhande zaken dat we helemaal klem zitten en bijna niet meer durven te denken aan de dromen die we ooit hadden. Sterker nog, we leggen ons erbij neer ‘omdat het nou eenmaal zo is’. Het is de realiteit en daarmee is alles gerechtvaardigd want spreek dat maar eens tegen! Waar is de volledige vrije keuze gebleven als je jezelf zo verschrikkelijk afhankelijk hebt gemaakt van allerhande zaken? Werkelijke vrijheid is ten alle tijden onafhankelijk zijn; vrij zijn in het maken van elke keuze die je wilt maken en volledig verantwoordelijk zijn voor de consequenties. Er is een groot verschil tussen afhankelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen uit vrije keuze. Het eerste beperkt, het laatste geeft ruimte en is onafhankelijk zijn.

Durven dromen. Het is een kritisch succes principe. Het vermogen te dromen geeft je de vrijheid je eigen werkelijkheid te creëren, zelfs als die niet strookt met het heersende beeld van de realiteit. Eigenlijk juíst wanneer die niet strookt met de heersende realiteit. Een kenmerk van een droom is namelijk dat hij niet gebonden is aan begrippen als realiteit en haalbaarheid. Een droom is per definitie grensverleggend en ambitieus. 

De mens heeft het vermogen te creëren wat nog niet is, doelen te stellen buiten de gebaande paden en te dromen van het onmogelijke. Daarmee heeft de mens het vermogen zichzelf te blijven verbazen en te blijven werken aan iets wat mooier en beter is dan wat zich vanzelf aandient. Toen een verslaggever aan Nelson Mandela vroeg hoe hij de 27 jaar gevangenis had overleefd, reageerde Mandela zeer verbaasd: ‘Hoe bedoel je overleefd? Ik heb me voorbereid op de periode na mijn vrijlating. Als ik dood ga breekt er een revolutie uit, maar als ik hier uitkom moet ik mijn volk leiden naar de vrijheid.’ Dat is een krachtig voorbeeld van het creëren van een eigen werkelijkheid en daar enorme kracht aan ontlenen. 

Het is geweldig om te dromen en vervolgens alles wat je hebt te geven voor het waarmaken ervan. Het geeft een geweldige voldoening te ervaren dat alleen al het nemen van het besluit om echt helemaal te gaan voor je droom een enorme stoot energie geeft. Dat besluit is cruciaal. Ervaring leert dat wanneer het stellen van een doel slechts bij een wens blijft, de kans op succes minder dan 5% is. Wanneer het een voornemen is om het te gaan doen stijgt het percentage iets maar nog steeds is de succeskans kleiner dan 20%. Wanneer er een besluit genomen wordt stijgt het succespercentage dramatisch naar meer dan 75%! Het lastigste is nog om te komen tot het formuleren van de droom, in alle vrijheid en zonder rekening te houden met alle conventies die dit bij voorbaat als onzinnig betitelen. Het herleiden van je doel vanuit je droom gaat bijna vanzelf. Vervolgens hoef je alleen nog maar het besluit te nemen er vol voor te gaan.

Afzien. Zonder strijd geen overwinning. Meer waarheid dan we heden ten dage wel eens denken. Tegenwoordig moet alles binnen uw handbereik zijn, snel en gemakkelijk. Ergens heel hard voor werken is er bijna niet meer bij. De mens is van nature geneigd zoveel mogelijk in zijn comfortzone te blijven. De comfortzone is het gebied waarbinnen zaken herkenbaar en beheersbaar zijn. We voelen ons er veilig en weten zo goed als zeker wat het effect zal zijn van wat we doen. De omgeving binnen de comfortzone reageert zoals je verwacht en levert geen (grote) verrassingen op. Dit geldt overigens voor zowel positieve als negatieve verrassingen, dat ze niet optreden. De voorspelbaarheid is letterlijk comfortabel, niet spectaculair of uitermate bevredigend, maar wel comfortabel. Het levert routine op. Nou is er met routine op zich niets mis, maar het levert ook zeker geen ultieme voldoening op. Het succesprincipe dat dit voorkomt is afzien. Afzien betekent dat je verder gaat dan je ooit gegaan bent en daarmee je grenzen verlegt.

Het kost energie en het doet pijn. Je maakt zaken er onvoorspelbaar mee. Je loopt door af te zien tegen je eigen grenzen aan, je lijdt en kunt daardoor ook zelfmedelijden ervaren. Dit betekent dat je jezelf (tijdelijk?) belangrijker vindt dan het doel dat je hebt gesteld. De verleiding om daar aan toe te geven is levensgroot. Het is namelijk helemaal niet leuk! Hier begint het eigenlijk pas echt. Hier moet de keuze gemaakt worden of het doel (de ander) of jij (je gevoel van comfort) het belangrijkste is. Dit is het échte afzien. Om het voor elkaar te krijgen om hier doorheen te komen, moet je doel heel belangrijk zijn en je motivatie om dat doel te bereiken nog veel groter. Groot genoeg om je eigen ongemak te relativeren.

De gemakkelijkste weg leidt niet naar het grootste geluk. Neem je genoegen met wat je hebt, prima. Wil je alles uit het leven halen, inclusief pieken en dalen, dan is afzien om dat te bereiken onvermijdelijk.

Vertrouwen. Vertrouwen is geloven. In de goedheid van een ander, in je eigen kunnen en een mooie uitkomst. Het is loslaten en vasthouden aan de gedachte dat het goed komt. Als je al je handelingen en met name je communicatie baseert op vertrouwen, creëer je een ‘self-fulfilling-prophecy’; je vertrouwen zal terecht blijken te zijn, juist omdat je het had. Vertrouw anderen en ze zullen het waarmaken. Vertrouwen begint bij zelfvertrouwen, daardoor ben jij in staat om ook anderen te vertrouwen en zij jou. Je moet vertrouwen op het uitkomen van je droom, geloven in de kracht van jouw visie. Je moet vertrouwen hebben om überhaupt de eerste stap te kunnen zetten. Als jij vertrouwen hebt in jezelf, dan zul je dat uitdragen. Je leeft het, beleeft het, straalt het uit en dat maakt dat anderen benieuwd worden en naar jou toekomen. Het draait er om dat je het vertrouwen hebt in anderen dat ze je gaan helpen. Het draait niet om het vragen van hulp, maar om het uitgaan van het goede in anderen. Je kunt er op rekenen dat anderen je zullen steunen. ‘Het komt wel, er staat wel iemand op’. Dat vertrouwen moet onvoorwaardelijk zijn.

(Dit artikel is ontleend aan het boek ‘Grensverleggend leven’ van Coen van Veenendaal, ISBN 9065232583)

Wil je weten hoe deze 6 succesprincipes eruit zien in jouw leven? En hoe je, wanneer je ze gaat toepassen, jouw droom kunt vormgeven? Klik hier voor meer informatie.