this way that way 302 x 204

Heb jij regelmatig een groeiend besef dat het leven eindig is en dat waar je vroeger van droomde nog lang niet is gerealiseerd? Ervaar je onrust en onvrede over wat je tot nu toe bereikt hebt? Heb je de neiging het roer radicaal om te gooien door ontslag te willen nemen, je relatie vaarwel te zeggen en iets heel anders te willen gaan doen?

Grote kans dat als je het voorgaande herkent, je in een midlife crisis zit!
 

 

Waaraan herken je een midlife crisis?

 • Je hebt een grote behoefte om een langgekoesterde droom nu eindelijk te verwezenlijken.
 • Je bent op zoek naar een nieuw levensdoel.
 • Je hebt heimwee naar jongere jaren.
 • Je hebt hernieuwde aandacht voor jouw uiterlijk en jouw indruk op anderen.
 • Je denkt eraan om beslissingen te willen gaan nemen die jouw leven ingrijpend veranderen (scheiden, verre reis maken, een dure aanschaf van iets wat je graag wil).
 • Je hebt behoefte om jezelf af te zonderen en alleen te zijn of je wil juist een ander soort vrienden of vriendinnen op zoeken.
 • Je hebt grote interesse gekregen voor spiritualiteit en zingeving en bent op zoek naar anderen die ‘ook zo zijn’.
 • Je mist iets in jouw relatie maar kunt niet goed aangeven wat er dan ontbreekt. Je ervaart wel een sluimerend gevoel van onvrede.
 • Je neemt soms risico’s die je vroeger niet genomen zou hebben.
 • Je merkt dat je de neiging hebt om je toevlucht te zoeken in alcohol of pillen om een gevoel van zinloosheid te verdrijven.

Wat is een midlife crisis?

De midlife crisis is een indringende fase op de helft van het leven met als kenmerk het groeiende besef dat het leven eindig is en jouw leven nog niet gebracht heeft wat je ervan verwachtte. Het is een identiteitscrisis, een stormachtige fase in het leven, meestal zo rond je veertigste, die gekenmerkt wordt door perioden van onrust, onvrede en een drang om veranderingen aan te brengen in de bestaande patronen van werk, relatie en levensstijl.

Bij mensen in een midlife crisis ontstaat het gevoel dat het huidige werk geen bevrediging meer geeft, dat verdere carrièrekansen zijn verkeken en dat er behalve de jaarlijkse opslag en het salaris geen echte redenen meer zijn om de baan te handhaven. Je krijgt door het steeds sterker wordende besef dat het leven eindig is, een steeds diepere drang om een radicale stap te zetten naar een nieuw begin. Bijvoorbeeld door de opzet van een eigen onderneming, het aanvaarden van een baan in het buitenland, of het aannemen van een baan die totaal afwijkt van alle voorgaande werkzaamheden. Probleem daarbij is dat je in deze leeftijdsfase al snel ‘te oud’ bent om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Het komt voor: Vaak zie je iemand die in een midlife crisis zit een relatie aangaan met een geheel nieuwe, dikwijls veel jongere partner. De bestaande relatie wordt gezien als 'verstikkend', 'saai' en 'uitzichtloos'. Je ervaart een sluimerend gevoel van onvrede en je begin steeds meer open te staan voor ‘iets anders’ met meer spanning en avontuur.

Wie krijgt het?

De midlife crisis kan al beginnen als je achter in de dertig bent, kan voorkomen tot ongeveer het vijftigste levensjaar en kan bij mannen twee tot tien jaar duren. Bij vrouwen is dat meestal korter, een tot vijf jaar. Niet iedereen krijgt te maken met de midlife crisis, dit is afhankelijk van persoonlijkheid en omgevingsfactoren. Onderzoek toont aan dat ca 25% van de mensen er dusdanig mee te maken krijgt dat het als een probleem ervaren wordt. Ze voelen zich verveeld en afgestompt met de routine van alledag, zien hun kinderen volwassen worden, worden nerveus bij de gewaarwording dat het lichaam veroudert en dat de resterende levenstijd steeds korter wordt.

De betekenis van de midlife crisis

De midlife crisis kan een gezonde crisis zijn, een crisis die noodzakelijk is om de tweede levensfase tegemoet te treden. Tijdens de midlife crisis is er iets in jou aan het werk. Op een onbewust niveau is er een streven naar een leven wat veel meer in overeenstemming is met wie jij werkelijk bent. Dilemma alleen is dat je deze signalen de jaren daarvoor hebt genegeerd. Je bent aan jezelf voorbij gegaan en was zo druk bezig met de waan van de dag dat je jouw innerlijke stem niet hebt gehoord of er geen gevolg aan hebt gegeven.

Dat geeft onrust en beroering. En daar wil je vanaf. Je zoekt afleidingen of nieuwe dingen zodat je minder last hebt van die innerlijke onvrede en onrust. Je ervaart een gevoel van 'nu of nooit', een drang om ten volle van het leven te genieten juist omdat het eindig is, een wil om te ontsnappen aan sleur, leegte en steeds hetzelfde, nog even jong willen zijn en jezelf kunnen bewijzen. Je wilt ontsnappen uit een keurslijf, een destijds op basis van verstand gekozen leven dat niet rijmt met een andere, veel avontuurlijker behoefte in jou. Je komt tot het besef dat het leven al half voorbij is, de jaren lijken steeds sneller om te vliegen en je wilt nog zoveel.

Wanneer je deze innerlijke onvrede en onrust onder ogen ziet en de betekenis daarvan probeert te doorgronden kun je de midlife crisis gebruiken om het leven uiteindelijk meer in overeenstemming te brengen met wie jij bent en wat jij werkelijk wilt. In die zin is het is een rijpingsproces en sta je op een kruispunt in je leven. Doorgaan op de oude manier of je leven veranderen in de richting die je wilt!

Tips om met de midlife crisis om te gaan

 1. Laat je niet leiden door plotselinge impulsen om jouw leven om te gooien of drastisch te veranderen maar probeer eerst de betekenis ervan te doorgronden. Welke behoefte zit achter deze drang om dingen te veranderen? En sluit datgene wat je wilt gaan doen aan op deze behoefte of is het een vlucht?
 2. Negeer echter deze drang om dingen om te gooien niet. Neem jezelf serieus en gebruik het om op zoek te gaan naar wat je werkelijk wilt.
 3. Communiceer er met mensen over die onbevooroordeeld kunnen luisteren. Dat zijn meestel geen partners of familieleden. Die zitten te dicht op jou en hebben te weinig afstand, zijn teveel betrokken bij jou en jouw verhaal.
 4. Blijf niet te lang doorlopen met jouw gevoelens maar onderneem actie. Denk niet ‘morgen zal het wel beter gaan’, want morgen zit je waarschijnlijk met hetzelfde gevoel. Het is een mooie kans om jouw leven op een nieuwe manier vorm te geven die veel beter bij jou past! Niet voor niets zeggen mensen ‘het leven begint pas na je veertigste!’
 5. De uitweg uit een midlife crisis is het met elkaar in overeenstemming brengen van de hieronder genoemde 6 aspecten of niveaus in jezelf. Alle 6 niveaus ondersteunen elkaar (bewust en onbewust). Lagere niveaus kunnen hogere beïnvloeden, hogere beïnvloeden de lagere altijd. De beïnvloeding kan versterkend of juist beperkend zijn.

Logische niveaus van Bateson 400 x 240

Als deze niveaus niet op elkaar afgestemd zijn ontstaan er innerlijke spanningen, ontstaat onvrede met jezelf en met jouw leven en kan dit uiteindelijk uitmonden in een midlife crisis, dertigers dip, of misschien wel in een in burn out.

Als de logische niveaus wel op elkaar zijn afgestemd leef je congruent. Als je weet wie je bent en welke betekenis jij wilt hebben voor de wereld om jou heen, als je bezig bent met wat jij werkelijk belangrijk vindt, je daar volledig achter staat, je de vermogens en vaardigheden hebt om te doen waar je in gelooft dan zal jouw leven in overeenstemming zijn met wie jij wilt zijn. Dan heb je jouw midlife crisis getransformeerd naar een inspirerende tweede levensfase!

De eerste stap hierin is jezelf bewust te worden van wat er speelt en leeft op ieder van de hiervoor genoemde zes niveaus. De tweede stap is om deze niveaus met elkaar in overeenstemming te brengen en vorm te geven in jouw leven.

Kortom

Als je last hebt van een midlife crisis laat je dan niet leiden door jouw impulsen om je leven in een keer om te gooien maar neem tegelijkertijd jouw gevoel ook serieus. Onderzoek jouw werkelijke behoefte die er aan ten grondslag ligt en ga daar iets mee doen. Onderzoek de zes niveaus in jezelf. En als je er alleen niet uitkomt neem contact op met iemand die je hierbij kan ondersteunen.

Ga je een stap zetten?

Wil je eens praten met iemand die onbevooroordeeld kan luisteren en jouw helpt in korte tijd te ontdekken welke eerste stap jij kunt zetten op weg naar een nieuw leven? Dan is een persoonlijke Doorbraak-Sessie misschien iets voor jou! Klik hier voor meer informatie.

In het Veeg het stof van je dromen Programma doorloop je aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen deze zes niveaus. Je wordt je heel bewust van jezelf en wie jij bent en komt daarbij meer en meer in contact met jouw oorspronkelijke creatieve kracht. Daarna volgt een omgekeerd proces waarbij je bezig gaat met het vormgeven daarvan in het dagelijks leven. En het is vrijwel zeker het einde van jouw midlife crisis! Klik hier voor meer informatie.

Ook het biografiepracticum kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van jouw midlife crisis. Door biografieonderzoek ga je je levensloop in een nieuw perspectief zien. Ook de verkenning van je toekomst geeft een nieuw licht op wie je bent en wat je wilt. Deze ontmoeting met jezelf stelt je in staat om vrijere keuzes te maken en bewuster om te gaan met wat jou in het dagelijks leven tegemoet komt. Het versterkt je vermogen je eigen levensloop actief vorm te geven en een eigen weg te gaan die past bij wie jij bent. Klik hier voor meer informatie.